SVAMPTÅGET   2008-11-15

Inbjudan i PDF

Anmälda

PM 1

Startlista

SportIdent

Resultatlista och sträckprotokoll

Kurvor Lång bana

Kurvor Kort bana

Kurvor PB

 

Tävlingen ingår i MSO-serien. Tävlingen arrangeras enligt SBF:s nationella tävlingsreglemente samt denna inbjudan och kommande PM.

 

Arrangör:                SBOK, Södertörns Bil-O Klubb.                                  www.sbok.se

                                 V. Strandv. 8, 136 73 Vendelsö.

Tävlingsledare:      Kurt Westberg, tel 08-776 16 62, 070-655 42 11.                                 kurt@sbok.se

Bitr.tävl.ledare:       Marcus Claar, tel 08-550 109 82, 070-669 02 47.   mail@sbok.se

Org.kommitte:         Ovanstående  + T Söderberg, A Jansson och P Kihlstenius.

Besiktningschef:   Fredrik Larsson, SAMS, tel 0152-152 53, 070-682 74 10.

Domare:                  Jan-Åke Blomqvist, Bromma MS, tel 070-738 30 71.

Miljöansvarig:        Mats Håård SBOK, 070-608 17 40.

 

Tävlingstyp:            Bilorientering typ A, numrerade kontroller i oordning.

Tidtagning:             Elektronisk med Sportident. Se även PM.

Start o målplats:     Härads Motorstadion, Strängnäs. Pilat från E 20. Avfart 135.

Första start:            Klockan 17.00.

Startordning:          Prova Bilsport först, sedan C och sist B + A. Flytande starttid tillämpas.

 

Banor                      MSO-långa banan                                      MSO-korta banan

Klasser:                   B+C och A. (=Startordning).                          PB + C. (=Startordning).         

Längd totalt:           ca 8 mil. Se även PM1.                                      ca 6 mil. Se även PM1.                                

O-sträckor:              ca 5 mil. Se även PM1.                                      ca 3 mil. Se även PM1.                                

Antal PK/OK/IK      Normalt. Se PM1                                              Normalt. Se PM1

Kartskalor:              1:50 000 -  2 000. Se PM1.                              1:50 000 -  2 000. Se PM1.

Respittid:                180 min                                                         120 min           

Anm. avgifter :       400 kr                                                            250 kr*            

Efteranmälan:        + 100 kr                                                           ---

                                 * Prova Bilsport-licens tillkommer med 75 kr/person.

 

Besiktning:             Ska ske före anmälan, senast 45 min före angiven starttid, vid samlingsplatsen.   Trailer-P på högra, (södra) delen av depån.

Utrustning:             Enl Bil-O 8.5.1.

ANMÄLAN:    senast den 10 november på SBF:s blankett, via mail@sbok.se eller på telefon 08-776 16 62. I och med er anmälan till Svamptåget godkänner ni att ert namn läggs ut på start/resultatlistor på internet.

Lagtävlan:              Enl MSO-seriens bestämmelser.

Debutantgenomg: kl 16.30 för alla PB i lokal som anvisas vid sekretariatet..

Avlysning:              Tävlingen kan avlysas om mindre än 20 ekipage har anmält sig vid anmälningstidens slut, om erforderliga tillstånd ej erhålls eller annan force majeure.

Ansvar:                   Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.

 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Svamptåget, en bilorientering på rätt väg, men med många stickspår !